Miljøfyrtårn

Logo Miljøfyrtårn

I januar 2022 ble vi Miljøsertifisert

Miljøfyrtårn er et anerkjent verktøy som kan skape konkurransefortrinn innen bærekraft. Dette er et effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse som hjelper oss på veien for å lykkes med en grønn omstilling. VI har et digitalt system som gjør at vi kan jobbe målrettet med forbedring av våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Modus Design fremmer bruk av miljøvennlige materialer. Gjenbruk og bruk av lokal arbeidskraft og produksjon for å minimere transport er en viktig del av vår bærekraftsprofil. Alt av avfall blir så langt det er mulig kildesortert og levert til resirkulering.

Vi ønsker å bidra til å endre bruk- og kast-mentaliteten innenfor vår bransje. Vi jobber for å finne løsninger som kan gjenbrukes på flere områder. Dette er miljøvennlig og ikke minst økonomisk besparende for våre kunder.

Besøk nettsiden til Miljøfyrtårn her.

Et eksempel på bærekraft i praksis

Sweco Norge AS gjør ord til handling og ba oss bygge en bærekraftig stand.

Vi resirkulerte gamle bannere som vi gjorde om til puter, møbler ble kjøpt på bruktbutikk i lokalmiljøet og returnert til gjenbruk etter messen. Pallene som ble brukt til transport ble innlemmet i standdesignet.