Bærekraft

Vår bransje har gjennom årene laget altfor mange bruk- og kast løsninger, noe som har medført mye søppel og liten mulighet for gjenbruk. Det er nå heldigvis et mye større fokus på gjenbruk og bærekraftige løsninger hos både kunder og standbyggere, og vi i Modus Design ønsker å gå foran som et godt eksempel på dette området.

Vi jobber for å finne løsninger som kan gjenbrukes på flere områder. Det kan f.eks. være valg av materialer, kreativ bruk av leieutstyr framfor spesialproduksjon, dekor og elementer som kan brukes om igjen på nye messer, materialer som kan gjenvinnes etter endt livsløp osv. Dette er miljøvennlig og ikke minst økonomisk besparende for våre kunder.

I den grad det er mulig, velger vi lokal arbeidskraft og -produksjon, enten det er i Norge eller utlandet, for på den måten å bidra til å minimere utslippene fra flyreiser og godstransport over lange avstander. Alt av avfall blir så langt det er mulig kildesortert og levert til resirkulering.

Siden 2022 har vi vært Miljøtårn-sertifisert

Gjennom Miljøfyrtårn-ordningen forplikter vii oss til å følge kriterier i forhold til bærekraft og miljøpåvirkning.

Dette er et effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse som hjelper oss på veien for å lykkes med en grønn omstilling. VI har et digitalt system som gjør at vi kan jobbe målrettet med forbedring av våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, innkjøp og transport og har en årlig innrapportering til Miljøfyrtårnstiftelsen.. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Mijøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar og er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Ved å fokusere mer på bærekraft vil vi kunne tilfredsstille behovene til oss som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Et par eksempler på bærekraft i praksis:

Sweco-stand

Sweco Norge AS ville gjøre ord til handling og ba oss bygge en bærekraftig stand.

 

Vi resirkulerte gamle bannere som vi gjorde om til puter, møbler ble kjøpt på bruktbutikk i lokalmiljøet og returnert til gjenbruk etter messen. Pallene som ble brukt til transport ble innlemmet i standdesignet.

 

Messesystem for Jotun

Jotun valgte Modus Design og beMatrix.
Les mer