Røa Torg

Kunden

Røa Torg – et nytt sentrum med torg, kjøpesenter, restauranter og 63 leiligheter – midt på Røa.

Oppdraget

Utvikle et visuelt profilprogram for Røa Torg.

Løsningen

Vi tok utgangspunkt i at det nye området var et torg som skulle samle mennesker til bolig, handel, nærhet, mangfold og kvalitet. Vi la vekt på R’n i Røa og repetsisjon til en form som igjen signaliserer et senter og et torg. Dermed var logoen klar. Så gjenstod det å innlemme den i en helhetlig profil og tilpasse profilen til de ulike aktivitetene gjennom materiell og aktivitet.

Vi har lang erfaring med utvikling av både profil og markedsmateriell knyttet til salg og markedsføring av boligprosjekter. Dette innebærer bl.a. annonsering, prospekter, profilering på byggeplasser og visningssentere og er spennende jobber, ofte med knappe tidsfrister.