Røa Torg Drift

Et nytt sentrum med torg, kjøpesenter og restauranter – midt på Røa. Røa Torg har blitt et nytt naturlig samlingspunkt for bydelen.

Oppdraget

Utvikle et skilt/-wayfindingprogram basert på den grafiske profilen vi tidligere hadde utviklet. System for enkel utskifting av informasjon og markering av temadager.

 

 

Eiendomsplan visningssenter
Eiendomsplan visningssenter

Løsningen

Det er en utfordring at butikker og restauranter er spredd over flere plan og bygg, så en viktig del av prosjektet har vært å finne gode helhetlige løsninger for tydelig skilting mellom sonene. Åpningen av senteret kom midt i pandemien, og smittevernsinformasjon ble derfor en viktig del av oppdraget. Prosjektet er under stadig utvikling.

 

Eiendomsplan visningssenter
Eiendomsplan visningssenter
Eiendomsplan visningssenter
Eiendomsplan visningssenter
Eiendomsplan visningssenter