Nespresso på SMAK 2017

Kunden

Nespresso Norge – Nestlé Nespresso SA er et heleid datterselskap av den internasjonale Nestlé Group.

Nespresso er markedsledende innen kapselmaskiner, og henvender seg både til bedriftsmarkedet (B2B) og private aktører gjennom sine Nespresso Boutiques. Nespresso er ikke bare en kaffe, det er en ekte opplevelse som kombinerer perfeksjon og glede, enkelhet og estetikk. Det stiller høye krav til oss som leverandør.

Nespresso Norge har vært en trofast kunde gjennom flere år, og vi har levert alt fra butikkdisplay, små markedsplasser til messestands på ulike messer.

Oppdraget

På SMAK-messen møter Nespresso sine B2B-kunder. Vi fikk oppdraget med å designe, produsere og montere standen for Nespresso Norge.

Materialer/fargevalg

Det er viktig for Nespresso å være konsekvent i materialbruk og fargevalg og standen skal gjenspeile uttrykket fra butikkene og øvrige lokasjoner. Mørkt treverk og store, fargesterke bilder gir gode kontraster og rene, elegante flater.

Bakveggen ble utformet som en stor meny som samtidig presenterte alle varianter av kaffesmaker.

Kundene ble betjent og servert over disk, men det ble også laget soner hvor kundene selv, sammen med selger, kunne få prøve ut maskinene.