Mpac og Lexit – Holdbar 2020

Kunden:

Mpack er en ledende leverandør av emballasje og pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien og Lexit Group er Skandinavias ledende konsern og totalleverandør av datafangst, RFID, POS/retail, produktmerking, etiketter og software-løsninger. Som de foregående Holdbar-messene valgte de i år igjen å dele fellesareal. Flere av maskinene og løsningene deres snakker sammen og ble koblet sammen på standen.

Oppdraget:

Modus Design har jobbet med disse kundene i mange tiår og fikk igjen tillit og oppdraget med å designe og levere standen på Holdbar 2020. Standen var på 27 x 9 meter, dvs 243 m2.

Den største utfordringen for oss som messedesignere er å klare å skape sammenheng, helhet og et visuelt uttrykk på en stand hvor store maskiner fyller opp 90% av arealet. Vi skapte et fokalt punkt på midten av standen som besto av bakrom for begge utstillere og hvor vi speilet bakrommene med store logo-kuber i taket over. På denne måten fikk begge firmaene god synlighet og et markert skille seg i mellom. Vi valgte også å skråstille alle maskiner og elementer på standen slik at vi skapte innganger og sluset folk inn i standen. Dette skapte også rom rundt maskinene for demo og visning av produktene.

Til tross for omfang og størrelse var dette en kostnadseffektiv stand med en lav kvadratmeterpris.