Mpac og Lexit – Holdbar 2020

Kunden:

Mpack er en ledende leverandør av emballasje og pakkemaskiner til næringsmiddelindustrien og Lexit Group er Skandinavias ledende konsern og totalleverandør av datafangst, RFID, POS/retail, produktmerking, etiketter og software-løsninger. Som de foregående Holdbar-messene valgte de i år igjen å dele fellesareal. Flere av maskinene og løsningene deres snakker sammen og ble koblet sammen på standen.

Oppdraget:

Modus Design har jobbet med disse kundene i mange tiår og fikk igjen tillit og oppdraget med å designe og levere standen på Holdbar 2020. Standen var på 27 x 9 meter, dvs 243 m2.

Den største utfordringen for oss som messedesignere er å klare å skape sammenheng, helhet og et visuelt uttrykk på en stand hvor store maskiner fyller opp 90% av arealet. Vi skapte et fokalt punkt på midten av standen som besto av bakrom for begge utstillere og hvor vi speilet bakrommene med store logo-kuber i taket over. På denne måten fikk begge firmaene god synlighet og et markert skille seg i mellom. Vi valgte også å skråstille alle maskiner og elementer på standen slik at vi skapte innganger og sluset folk inn i standen. Dette skapte også rom rundt maskinene for demo og visning av produktene.

Til tross for omfang og størrelse var dette en kostnadseffektiv stand med en lav kvadratmeterpris.

Prosjektansvarlige

Jan S. Sørensen

Kreativ leder/Partner