Lillo Gård

Kunden: Eiendomsplan Management AS

Eiendomsplan har siden 1994 vært involvert i en rekke betydelige boligprosjekter i Oslo-regionen. Vi har vært så heldige å få jobbe med Eiendomsplan i mer enn 15 år. Dette er en kunde som stiller strenge krav til design, kreativitet, kvalitet og gjennomføring og som stadig utfordrer oss på disse kriteriene.

Oppdraget

Vi fikk i oppdrag å utvikle et helhetlig designprogram med alt det inneholder for boligprosjektet Lillo Gård, bestående av 420 leiligheter, tilhørende torg og næringsbygg. Det lå en ekstra utfordring i det at flere av de gamle bygningene på tunet/torget var fredet og verneverdige.

Løsningen

Vi ville derfor ta vare på historien fra Lillo Gård og designet logo og visuell profil med basis i det historiske navnet: Lille O.

Farger og materialbruk skulle også gjenspeile historien. Gjennom hele prosessen hadde vi et godt og tett samarbeid med arkitektene 4B og byggherre Eiendomsplan.

Den endelige løsningen innebærer alt fra logo og visuell identitet til byggeplassskilting, visningssentere, fasadeskilting – både for bolig og næring, prospekter (trykksaker) og kickoff . Vi designet og produserte en historisk bok og profilmateriell som reklamegaver, bæreposer, kaffekopper og kaffeposer med egen logo, og sist, men ikke minst: håndlagde gavekasser med gårdsprodukter til bruk ved overlevering av leilighetene.

Prosjektet ble påbegynt i 2016 og er under stadig utvikling.