Lillo Gård Næring

Lillo Gård er et kombinert bolig- og næringsprosjekt hvor det er bygget 415 leiligheter i regi av Obos og Eiendomsplan. I tilknytning til boligene er det utviklet et nærsenter med 10 butikker, deriblant en stor dagligvareforretning. Butikker og boliger ligger vakkert plassert i landskapet rundt den opprinnelige gården. I de gamle, restaurerte gårdsbygningene finner man flere spennende serveringskonsepter.

Oppdraget

Vi fikk i oppdrag å utvikle et helhetlig wayfinding/skilt-program basert på den profilen vi allerede hadde utviklet.

 

 

Eiendomsplan visningssenter

Contentskilt i 80×150 cm granittblokk

Eiendomsplan visningssenter

Lysskilt ved senterinngang

Løsningen

Vi designet og produsert lysskilt til fasade, parkeringshus, senterinnganger og utendørs skilt til gårdstunet. Øvrig merking ble utført med foliedekor rett på vegg og søyler.

Prosjektet er under stadig utvikling.

 

Eiendomsplan visningssenter

Foliering på betong

Eiendomsplan visningssenter

Foliering på betong

Eiendomsplan visningssenter

Foliering Lillo Gård barnehage

Eiendomsplan visningssenter

Fasadeskilt

Eiendomsplan visningssenter

Inngang P-hus

Eiendomsplan visningssenter

Senterinngang fra P-hus