Kirurgisk avdeling Ullevål Sykehus

Oppdraget – Prosjekt «Opp og Gå»

En sammensatt faggruppe på kirurgisk avdeling ønsket å dokumentere viktighetene av å få nyopererte pasienter opp på bena så fort som mulig etter en operasjon.  Hvordan kan det gjennomføres i praksis?

 

Eiendomsplan visningssenter

Løsningen

Sammen med kunden utviklet vi en OPP & GÅ kampanje internt i avdelingen. Dette innebar å lage korte, middels og lange gå-runder rundt i avdelingen. Rutene var målsatt og med oppløftende ord langs rutene.

Pasientene hadde skritteller montert på benet for å kunne registrere og samle inn informasjon om virkningen.

Fysiske skilt ble produsert og montert på veggene ved start og slutt av hver rute, og på gulvet ble det lagt folie som viste vei.