Eiendoms Plan Management og USBL – Gregers Kvartal

Eiendomsplan har siden 1994 vært involvert i en rekke betydelige boligprosjekter i Oslo-regionen. Vi har vært så heldige å få jobbe med Eiendomsplan i mer enn 15 år. Dette er en kunde som stiller strenge krav til design, kreativitet, kvalitet og gjennomføring og som stadig utfordrer oss på disse kriteriene.

Oppdraget

Modus Design fikk i oppdrag å utvikle et visningssenter med samme karakter som boligprosjektet i Lørenveien – et prosjekt bestående av 258 leiligheter fordelt på 6 bygg.

 

Eiendoms Plan Management og USBL
Eiendoms Plan Management og USBL

Løsningen

Selve visningssenteret er satt sammen av spesialproduserte containere, plassert forskutt med platting og blomsterkasser rundt. Store, åpne vindusflater gjør det lett å friste for potensielle boligkjøpere. Inne i containeren kan man bilder av leilighetene, planløsninger og tilvalgsmuligheter – en fin arena for megler og boligkjøpere.

I tilknytning til visningssenteret ble det satt opp en stor lyskasse på 10 x 3,5 m.

Eiendoms Plan Management og USBL