Eiendoms Plan Management og AF gruppen

Eiendomsplan har siden 1994 vært involvert i en rekke betydelige boligprosjekter i Oslo-regionen. Vi har vært så heldige å få jobbe med Eiendomsplan i mer enn 15 år. Dette er en kunde som stiller strenge krav til design, kreativitet, kvalitet og gjennomføring og som stadig utfordrer oss på disse kriteriene.

Oppdraget

Modus Design fikk i oppdrag å utvikle et visningssenter med samme karakter som boligprosjektet i Bergerveien – et prosjekt bestående av 82 leiligheter og 50 rekkehus.

 

 

Eiendomsplan visningssenter
Eiendomsplan visningssenter

Løsningen

Selve visningssenteret er satt sammen av containere. Vi valgte å kle inn disse med materialer og design som var tilnærmet den løsningen arkitekten hadde valgt for prosjektet. Alt av utsmykning ute og inne er produsert av Modus Design.

Prosjektansvarlige

Mons Rønning

Designsjef/Partner