Eiendoms Plan Management og AF gruppen

Eiendomsplan har siden 1994 vært involvert i en rekke betydelige boligprosjekter i Oslo-regionen. Vi har vært så heldige å få jobbe med Eiendomsplan i mer enn 15 år. Dette er en kunde som stiller strenge krav til design, kreativitet, kvalitet og gjennomføring og som stadig utfordrer oss på disse kriteriene.

Oppdraget

Modus Design fikk i oppdrag å utvikle et visningssenter med samme karakter som boligprosjektet i Bergerveien – et prosjekt bestående av 82 leiligheter og 50 rekkehus.

 

 

Eiendomsplan visningssenter
Eiendomsplan visningssenter

Løsningen

Selve visningssenteret er satt sammen av containere. Vi valgte å kle inn disse med materialer og design som var tilnærmet den løsningen arkitekten hadde valgt for prosjektet. Alt av utsmykning ute og inne er produsert av Modus Design.