Lillo Gård

Utvikling og produksjon av profil, prospekter, visningssenter, skilting og effekter for Eiendomsplans boligprosjekt Lillo Gård.