Elektroforeningen

Vi fikk i oppdrag av eventbyrået Medvind å transformere en standard kassehenger om til en innovativ vandreutstilling for EFO sine medlemmer i anledning foreningens 100års-jubileum. Tilhengeren ble omformet til å representere et hus og fremmet det nyeste innen elektriske løsninger.